Till innehållet

Skolstart höstterminen 2021

Välkommen till ett nytt läsår i Kristinehamns kommuns förskolor och skolor! Vi ser fram emot att träffa dig och dina kompisar igen.

Skolstart grundskola, förskoleklass och grundsärskola

Du som går i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan startar höstterminen tisdag den 17 augusti. Uppropstider för respektive årskurs meddelas på Unikum.

Skolstart gymnasieskola och gymnasiesärskola

Du som går på Brogårdsgymnasiet eller Presterudsgymnasiet startar höstterminen tisdag den 17 augusti. Uppropstider för respektive årskurs meddelas på Unikum.

Ansökan om gymnasiebiljett

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få gymnasiebiljett som gäller alla skoldagar under terminen.

Här kan du läsa mer om gymnasiebiljetten och ansöka.

Så hanterar vi pandemin i våra verksamheter

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer även nu när vi kommit tillbaka från sommarlov. För att hålla dig uppdaterad kring de senaste rekommendationerna hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Håll avstånd

Var noga med att undvika trängsel och hålla avstånd till andra på platser där många samlas, till exempel på jobbet och i skolan.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra. Kom ihåg att sjukanmäla till din skola.

 • Förskola
  Vårdnadshavare fortsätter att hämta och lämna barnen utomhus. Merparten av undervisningen fortsätter utomhus.

 • Grundskola, förskoleklass och grundsärskola
  Vårdnadshavare på fritids fortsätter att hämta och lämna barnen utomhus.

 • Gymnasieskola
  Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination mot covid-19. Du som ska vaccinera dig behöver fylla i en samtyckesblankett som ska skrivas under av föräldrar eller annan vårdnadshavare för att ge samtycke till vaccinationen. Det är viktigt att blanketten tas med till vaccineringen. Samtycket omfattar båda doserna.
  Ungdomar födda år 2005 och tidigare bokar tid på samma sätt som vuxna.

  Samtyckesblanketten hittar du här

  Informationsblad till vårdnadshavare