Till innehållet

Skolchef Fredric Norlin slutar i Kristinehamns kommun

PRESSMEDDELANDE. Efter snart åtta år som skolchef på skolförvaltningen i Kristinehamns kommun meddelar Fredric Norlin under måndagen att han nu går vidare till ett nytt uppdrag på Region Värmland och därmed avslutar sin anställning i Kristinehamn.

– Det har varit en förmån att få arbeta som skolchef i Kristinehamns kommun. Uppdraget har varit utmanande men också väldigt lärorikt. Jag bär med mig goda minnen från mina år i kommunen. Skolan i Kristinehamn har tagit kliv framåt, både digitalt, organisatoriskt och kvalitetsmässigt. Det finns en god grund för ett fortsatt arbete mot en ökad måluppfyllelse. För min egen del är det dags att ta mig an andra utmaningar och närmast väntar ett uppdrag på Region Värmland, berättar Fredric Norlin.

Ökad måluppfyllelse och digitalisering

Fredric började arbeta i Kristinehamns kommun våren 2013 och har under sin tid här drivit flera viktiga frågor, där likvärdigheten mellan skolans verksamheter har varit ett av de större arbetsområdena.

– ­Den handlar om hur vi fördelar resurser, om alla elevers rätt till stöd från elevhälsan och om utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. De senaste åren har arbetet för ökad måluppfyllelse och arbetet med digitalisering varit prioriterat, säger han.

Nu inleds processen med att hitta hans ersättare. Målsättningen är att involvera skolnämnden och skolförvaltningens ledningsgrupp från start.

– Fredric har spelat en viktig roll i utvecklingen av skol- och utbildningsverksamheten i Kristinehamns kommun. Med sin kunskap och engagemang har han skapat goda förutsättningar för det fortsatta arbetet i förvaltningen, inte minst med tanke på de utmaningar vi står inför, säger Martin Willén, kommundirektör i Kristinehamns kommun.

 

Fredric Norlin avslutar sin anställning i april 2021.