Till innehållet

Skolan inför distansundervisning som förebyggande åtgärd

Just nu ökar smittspridningen av covid-19 kraftigt i samhället. Även i Kristinehamn ökar smittan. Smittskydd Värmland har kommit med rekommendationer om att vidta förebyggande åtgärder och skolförvaltningen har därför beslutat om åtgärder med syfte att minska trängsel och därigenom smittspridning.

Skolförvaltningen genomför följande förebyggande åtgärder:

Grundskolan 7-9:

  • Torsdag 25 mars och fredag 26 mars slutar eleverna på högstadierna efter lunch.
  • Från och med måndag 29 mars fram till och med fredag 16 april kommer 1/3 av eleverna vid respektive högstadium ha distansundervisning. Rektor fattar beslut om vilka elever som skall genomföra skolförlagd respektive distansundervisning och meddelar detta på Unikum fredag 26 mars. Lovskolan genomförs enligt plan.

Gymnasiet:

  • Från och med måndag 29 mars fram till och med torsdag 1 april kommer 2/3 av eleverna vid gymnasiet ha distansundervisning. Rektor fattar beslut om vilka elever som skall genomföra skolförlagd respektive distansundervisning och meddelar detta på Unikum fredag 26 mars.
  • Under vecka 15 kan den skolförlagda undervisningen variera mellan 1/3 till 2/3 beroende på om rekommendationerna förändrats. Rektor informerar eventuella förändringar via Unikum

Övriga verksamheter:

Fritidsgårdarna fortsätter med nuvarande verksamhet då de redan har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen och trängseln.

Skollunch:

Torsdag 25 och fredag 26 mars serveras skollunch som vanligt. Skollunch kommer också att tillhandahållas under distansstudierna. Mer information ges i samband med rektors information på Unikum på fredag 26 mars.

Skolskjutsar:

Skolskjutsarna planeras som vanligt förutom under torsdag 25 och fredag 26 mars, då eleverna inom grundskolan 7-9 slutar efter lunch.