Till innehållet

Skärp kontroll på farligt avfall – start 1 november

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall. Den första augusti i år började en utökad anteckningsskyldighet att gälla och nu, den första november, ska verksamheterna börja rapportera in de antecknade uppgifterna. Uppgifterna ska registrerats i ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Hur vet man då att företaget hanterar farligt avfall? Jo, det är så att nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan till exempel handla om elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Som de flesta känner till kan de nämnda produkterna med flera både vara brandfarliga, frätande och till och med giftiga för oss människor och vår miljö, vilket är den främsta anledningen till de skärpta kraven.

Två miljoner ton per år, det är den siffran som den senaste statistiken visar över hur mycket farligt avfall som uppstår i Sverige. Statistiken uppdateras endast vartannat år så uppgiften är lite osäker. Det nya avfallsregister kommer att bidra till en tydligare bild av vad Sverige årligen har att hantera. Och, rapporteringen ökar också möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Läs mer om avfallshantering och de nya skärpta kraven på sidan miljöfarlig verksamhet.