Till innehållet

Sjuksköterskan Eva Strand besökte riksdagen

Med drygt 35 års erfarenhet som distriktssjuksköterska, varav 28 av dem i Kristinehamns kommun, bär Eva Strand minst sagt på en hel del erfarenhet från vården. I veckan fick hon plussa på ytterligare en erfarenhet när hon besökte riksdagen och talmannen Andreas Norlén, och fick möjlighet att prata om hur Kristinehamns kommun arbetar under pandemin.

I år blev det inget traditionsenligt högtidligt öppnande i riksdagen. Den pågående pandemin satte stopp för den ceremoni då drygt tusen personer brukar samlas för att markera starten på riksdagens nya arbetsår. Traditionen med att bjuda in en utvald yrkesgrupp till riksdagen fortsatte dock även i år – och nu var det dags att uppmärksamma yrken inom sjukvården.

Eva Strand, som till vardags arbetar som distriktsjuksköterska i Kristinehamns kommun, var en av tre personer som fick representera yrkesgruppen. Eva blev tillfrågad av Vårdförbundet, eftersom de ville att någon som är kliniskt verksam rakt ur och har ett djupare perspektiv i vården skulle representeras.

Framgångsfaktorer

Medverkade gjorde även en undersköterska från Vrinninge sjukhus och en läkare från Södersjukhuset. Tillsammans med talmannen diskuterade de framgångsfaktorer och utmaningar under pandemin.

– Jag fick då möjligheten att berätta hur vi arbetar i Kristinehamns kommun. Det är tydligt att sådana saker som att ha ett bra samarbete med regionen, bra och tydlig ledning i kommunen och att ha ett centrallager med skyddsutrustning varit framgångsfaktorer under pandemin, säger Eva Strand.

– I början av pandemin kom kommunerna i andra hand både när det kom till skyddsutrustning och information. Men i Kristinehamn har vi haft en bra ledningsstruktur som varit ihärdiga med att hålla efter oss allihop varje dag under den här tiden. Så vi har hängt med bra från start, fortsätter hon.

Kompetensutvecklingen måste fortsätta

Förutom goda samarbeten, bra ledning och gott om skyddsutrustning spelar personalen en stor roll för hur vi hanterar pandemin.

– Vi är mycket bra bemannade i Kristinehamns kommun med utbildad och duktig personal. Det är ju givetvis en framgångsfaktor. Det är lättare att lyckas förhålla sig till alla de rekommendationer och riktlinjer som finns när man har utbildad personal. Därför är det viktigt att kompetensutvecklingen fortsätter.

Storstadsproblematik

På senare tid har det pågått en debatt om missförhållanden i vården under pandemin. Detta var också något som diskuterades under besöket.

– Vi var alla överens om att de problem som rapporteras från vården till stor del är en storstadsproblematik. Det är stor skillnad mellan vården i storstäderna och i de mindre kommunerna, mycket bland annat på grund av att det finns många privata vårdgivare som har sina egna rutiner kring skyddsutrustning och hygien i storstäderna, avslutar Eva Strand.

Från vänster: Eva Strand, distriktssjuksköterska i Kristinehamns kommun. Karin, Läkare på Södersjukhuset. Talmannen Andreas Norlén. Annette, Undersköterska på Vrinninge sjukhus.