Till innehållet

Signering av överenskommelse om krishantering

Onsdag 19 februari signerade landshövding Georg Andrén och ledningsrepresentanter för länets 16 kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst, chefen för polisområde Värmland och verksamhetsstyrningschefen för Trafikverket i Väst en ramöverenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland. 

Avsikten med överenskommelsen är att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna och att ge nytt liv åt det regionala krishanteringsrådet - Krishanteringsråd Värmland. Kristinehamns kommun representerades av Martin Willén, kommundirektör och Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har tagit ett större grepp om arbetet kring totalförsvaret som är ett väldigt viktigt, men lite eftersatt område. Överenskommelsen om krishantering som vi signerade idag är en del i detta arbete, säger Martin Willén kommundirektör.

Med hjälp av överenskommelsen kan vi skapa goda förutsättningar för effektiv krishantering och uppbyggnad av civilt försvar i Värmland genom förberedda strukturer för samordning och inriktning. En av aktörerna accepterad samordningsprocess bidrar till minskad risk och sårbarhet och strukturerat lärande före och efter inträffade samhällsstörningar i Värmland.

syntolkning: Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin
som signerar överenskommelsen tillsammans med landshövding Georg Andrén

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.