Till innehållet

Serverat för företagare

Nu är Kristinehamns kommun ansluten till Serverat-projektet! Det betyder att det är möjligt att söka olika tillstånd för företagare i Kristinehamns kommun digitalt, och att företagare kan använda guider på verksamt.se för att ta reda på vilka tillstånd som krävs i just sin verksamhet.

Serverat är ett samverkansprojekt mellan Bolagsverket, Tillväxtverket och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Syftet med projektet är att göra det enklare för företagare att starta och driva företag med hjälp av digitala tjänster. Kristinehamns kommun är andra kommunen i Värmland efter Karlstad som är anslutna till Serverat.

Projektet består av två delar: dels att ta fram standardiserade e-tjänster för olika tillstånd som företagare kan vara i behov av, och dels att ta fram guider och checklistor för vad företagare kan behöva tänka på när man startar en verksamhet, t.ex. en restaurang.  

Ett stöd för företagare

Guiderna som finns på verksamt.se är ett stöd för företagare som är på väg att starta en verksamhet och listar alla tillstånd som kan behövas för den verksamhet man vill starta i en checklista. Från guiderna blir man hänvisad direkt till e-tjänsterna på Kristinehamns kommuns webb.

– Är den som ansöker dessutom firmatecknare kan e-tjänsten hämta uppgifter om företaget från Bolagsverket, så att företagaren inte behöver ange uppgifterna själv, säger Christian Tysklind, digitaliseringsstrateg.

Hur förenklar Serverat för företagare?

Genom att använda e-tjänster ökar förutsättningarna att redan från början göra fullständiga ansökningar, vilket i sin tur ökar möjligheten att snabbare få beslut. När handläggare slipper lägga tid på att begära in kompletteringar får de dessutom mer tid till andra insatser som till exempel rådgivning och tillsyn.

– Framförallt sparar det tid för företagarna. Allt man behöver veta finns samlat på ett enda ställe. Det blir mindre uppgiftslämnande till olika instanser och dessutom kan redan inlämnade uppgifter återanvändas, säger Madelen Richardsson, näringslivschef.

Vilka tjänster och guider finns?

Kristinehamns kommun har bland annat e-tjänsterna registrera livsmedelanläggning, ansökan om serveringstillstånd, ansökan om tillstånd för att bedriva tobaksförsäljning och tillstånd för att sälja e-cigaretter. Verksamt.se har bland annat tagit fram guider för att starta företag, starta restaurang, anordna evenemang och för att starta hotell. Serverat är ett pågående projekt och tanken är att fortsätta skapa fler e-tjänster och guider för de behov som företagare har.

 

Läs guider och skapa checklistor på verksamt.se

Gå till Kristinehamns kommuns tillståndsguide