Till innehållet

Varje röst räknas - glöm inte medborgarundersökningen!

Just nu genomför Kristinehamns kommun SCB:s medborgarundersökning som skickats ut till 1200 slumpmässigt utvalda kristinehamnare. Nu har sista påminnelsen gått ut – och kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin hoppas att fler tar sig tid att svara.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur man uppfattar att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

- Undersökningen ger oss värdefull information om vad våra invånare tycker om att bo och leva i Kristinehamn, så att vi kan se om vi är på ”rätt spår”. Svaren i medborgarundersökningen är tillsammans med andra undersökningar och fakta viktiga beslutsunderlag när vi utvecklar Kristinehamn, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin.

- Just därför vill vi att så många som möjligt som får enkäten också tar chansen att svara. Ju högre svarsfrekvens vi får, desto högre tillförlitlighet har resultatet. Varje röst räknas!

Hitintills har 29,2 procent av kristinehamnarna som fått enkäten besvarat den.

Webbenkäten stänger för svar 2 november kl. 13.00 och sista dag för att posta pappersenkäten är 29 oktober.

Nyfiken på vilka frågor som ingår i enkäten? Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats