Till innehållet

Satsning på ökad inflyttning

Med anledning av pågående försvarsetablering arrangerade Kristinehamns kommun idag en workshop på temat ökad inflyttning. Workshopen handlade om hur olika aktörer i regionen tar sig an de gemensamma möjligheter och utmaningar som en ökad inflyttning genererar. Några exempel är rekrytering, kompetensförsörjning och jobb till medflyttande.

– Nu kraftsamlar vi! Tillsammans med bland annat näringslivet ska vi se vad vi kan göra för att underlätta för de personer och familjer som kommer att söka sig till vår kommun och till vår region. Kristinehamns kommun har en strategiskt bra position mitt i stråket mellan Karlstad och Örebro. Ett stråk som blir allt viktigare även ur ett nationellt perspektiv, och då inte bara utifrån försvarsfrågan. Så det här tillfället är till för alla oss som sitter i frågor om rekrytering och kompetensförsörjning. Nu har vi chansen att tillsammans forma ett system som gynnar alla, där vi hjälps åt snarare än konkurrerar om resurserna, säger kommundirektör Martin Willén inför workshopen.

Brett engagemang

Ett tjugotal aktörer från både offentlig och privatsektor deltog under fredagens workshop. Bland dessa finns till exempel representanter från Region Värmland, försvarsindustrin, Karlstads och Örebro universitet, kommunerna i stråket samt representanter från det lokala näringslivet i Kristinehamn. Arrangemanget genomfördes i samarbetet med Effect Management.

– Det märks på deltagande och engagemang att det här är en viktig fråga för många av regionens stora arbetsgivare. Så nu tar vi nästa steg och tar fram en konkret plan för hur vi tillsammans kan attrahera och hjälpa de bästa talangerna, säger Per Fredriksson, Effect Management.