Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Samråd om nytt tillstånd för Fiskartorpets avloppsreningsverk

För att få en bättre rening och kunna ta emot avloppsvatten från framtida belastning har Kristinehamns kommun startat processen med utbyggnad av Fiskartorpets avloppsreningsverk och behöver därför söka nytt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken.

Samrådet, ett så kallat avgränsningssamråd, omfattar inhämtning av synpunkter avseende den sökta verksamheten och vad som behöver beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen. Du kan ladda ner hela samrådsunderlaget som PDF  här eller gå in på sidan Samråd Fiskartorpet. Det är framtaget i samarbete med vår externa konsult Ramböll. Samrådsunderlaget finns även att läsa i Kristinehamns kommuns reception Uroxen, hos Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och på kommunens digitala anslagstavla här på vår hemsida. Besöksadress: Kungsgatan 30, Kristinehamn.

 

Lämna synpunkt eller ställ frågor

Berörda kan ställa frågor eller lämna synpunkter till och med den 28 februari 2019.

Mejla in till tekniska@kristinehamn.se eller skicka via post till:

Kristinehamns kommun
Tekniska förvaltningen
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn.

Uppge gärna dnr: Tn/2018:185

Har du frågor?

Har du frågor kontakta Marcus Öhberg, VA-ingenjör, på telefon 0550-883 52. 

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ta kontakt med Tekniska förvaltningen om hur du ska lämna in dina synpunkter.

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om hur Kristinehamns kommun hanterar personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud e-post: dataskyddsombud@kristinehamn.se eller via kommunens telefon­växel 0550-880 00.