Till innehållet

Samarbete – för ett tryggare Kristinehamn

Kommunstyrelsen beslutade den 13/10 att anta ett nytt förslag till medborgarlöfte. Detta innebär att Kristinehamns kommun och polisen fortsätter sitt gemensamma arbete för att öka den upplevda tryggheten i Kristinehamn.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet är den del av det samarbetet.

– Jag är glad över att vi återigen skrivit under ett medborgarlöfte. Med gemensamma krafter ska vi arbeta för att Kristinehamn ska upplevas som en trygg stad att bo och verka i, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande.

Signering 

Det nya medborgarlöftet undertecknades under torsdagen av Eva Högfeldt-Pettersson, lokalpolisområdeschef och Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande, som båda ser fram emot samarbetet för ökad trygghet. Medborgarlöftet gäller tills nya medborgarlöften för år 2022 undertecknats.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet gäller samtliga Sveriges kommuner. Den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt. Det handlar om att kommun och polis tillsammans tar fram konkreta aktiviteter som ska öka tryggheten och minska brottsligheten. Exempel på aktiviteter som ska genomföras är gemensamma trygghetsvandringar och informationsträffar till olika målgrupper. Medborgardialog är en viktig grund för framtagandet av medborgarlöften, i år har dialog inte kunnat utföras i samma utsträckning som brukligt med tanke på den pandemi som råder i samhället.

EST (Effektiv samordning för trygghet)

För att samordna kommunens och polisens insatser till medborgarnas bästa ska kommunen och polisen implementera konceptet EST (effektiv samordning för trygghet). EST är en nationell arbetsmetod som finns i ett 50-tal kommuner och bygger på att polisen, kommunen och andra aktörer som kommunala bostadsbolag, med fler, utarbetar gemensamma lägesbilder över otrygghetsskapande fenomen för att på ett kunskapsbaserat sätt kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Konceptet kommer att vara en fördel för att både polismyndigheten och Kristinehamns kommun skall ha en uppdaterad gemensam lägesbild, där relevanta och verkningsfulla insatser kan prioriteras. Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet.