Till innehållet

Så tar du hand om ditt dagvatten

Vi behöver hjälpas åt för att göra plats för dagvattnet. När det regnar riktigt mycket behöver vattnet någonstans att ta vägen. Om avloppsrören blir fulla vid skyfall tar vattnet andra vägar, vilket kan leda till översvämningar på din fastighet eller i våra offentliga miljöer. Här kan du läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra för att göra plats åt vattnet.

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du minska risken för översvämning. Du hjälper också till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet inom din egen fastighet.

Det här kan du som fastighetsägare göra 

Vid kraftiga regn när vattnet inte hinner rinna undan kan det leda till källaröversvämning. Här är några exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att göra plats för dagvattnet och minska risken för källaröversvämning: 

  • Koppla bort stuprör, brunnar och dräneringsledningar från avloppsledningarna.
  • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
  • Rensa dagvattenbrunnar och diken från löv och skräp så att regnvattnet kan rinna undan.
  • Det kan också vara bra att kontrollera din försäkring och att se till att inte förvara känsliga föremål i källaren.

Planerar du att dränera om? Se då till att koppla dina dagvattenrör till vår dagvattenledning och inte till avloppsnätet. Mer information finns på sidan Dagvatten och dränering.