Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Röjningssäsong i kommunens grönområden

Nu är det säsong för skötsel av kommunens trädbevuxna grönområden. Under sommaren har naturen fått vila och djurlivet fått chans att frodas, men nu är parningstider och tid för häckande över för i år. Skötseln kommer pågå mellan den första september och sista mars.

I år kommer vi fortsätta arbetet i grönområdena på Sandfallet och Strand eftersom vi inte riktigt hann klart förra året. Planen är sedan att fortsätta på Djurgården och Norra Sörkastet.

Vi prioriterar att ta bort träd som är farliga för människor och egendom, så kallade riskträd. Det kan därför hända att personerna som arbetar med trädfällningen i ett område kan vara tvungna att rycka ut och prioritera träd som är farliga på andra platser.

Att jobba med trädfällning kan vara ett riskfyllt arbete och vi ber allmänheten att låta trädfällare och röjare arbeta i fred. Om du har synpunkter på det arbete som utförs eller har andra frågor så kontakta kommunens skogsförvaltare Mikael Olsson på telefon 0550-881 64, telefontid 09.30-11.30.

Hur går skötseln till?

När vi röjer i våra grönområden tar vi alltid hänsyn till skogens olika värden och gör insatser som gynnar den biologiska mångfalden gällande växter och djurliv. Det här gör vi för att vi vill att våra grönområden ska vara artrika och åldersvarierade.

När ett område har röjts färdigt körs virke och ris ut. Ibland måste vi vänta på att marken ska frysa till eller torka innan allt körs bort för att förebygga markskador.

En del ris och döda träd lämnas kvar för att utgöra en faunadepå. Faunadepåer är inte bara positiva för insekter, mossor och svampar. De kan också bli attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar och fladdermöss.

Vart tar virke och ris vägen?

Det virke och ris som vi kör bort läggs antingen i en faunadepå eller säljs till olika ändamål. Det kan vara biobränsle till fjärrvärme eller virke som Stadsbondgården förvandlar till spisved. De populära rastplatsborden vi ställer ut runt om i kommunen byggs av tallar som vi av olika anledningar tvingats ta ner i samband med åtgärder. Det kan också vara timmer eller massaved som blir brädor och mjölkkartonger.

Pengarna som vi får in genom att sälja ris och virke gör att vi kan göra ännu fler åtgärder i våra grönområden.