Till innehållet

Rivningsarbete Tvillingarna 14

Under de kommande veckorna pågår rivningsarbete inomhus av Tvillingarna 14 (gamla elverket). Först plockar vi ut inredning och byggmaterial som kan återbrukas. Därefter sker rivning av elinstallationer, asbest och övrigt farligt avfall samt byggmaterial för återvinning och energiutvinning.

I slutet av oktober påbörjas den maskinella delen av rivningen. För att minimera risken för damning i samband med att grävmaskinen tar ned byggnaden, använder entreprenören sprinklers på grävmaskinens redskap och dimkanoner som binder dammet. Det mesta av maskinrivningen sker med betongsax, i ett senare skede kommer vissa delar av betonggolvet i byggnaden rivas med bilningshammare. Ytan där byggnaden står kommer återställas med grus. Rivningen beräknas vara färdigställd i senare delen av december.

Varför ska vi riva?
Ett av våra verktyg för att utveckla stadskärnan till en ännu mer trivsam, attraktiv och levande plats är Centrumvisionen. I visionen har tre områden i centrum pekats ut som möjliga framtida bostadsområden: Tellus (bakom stadshotellet), Sirius (Raggartorget) och Tvillingarna. Genom att riva det gamla elverket kan vi i framtiden förverkliga detaljplanen som tillåter nybyggnation av bostäder/kontor i tre våningar.

Har du frågor gällande rivningsarbetet?
Kontakta Tom Johansson - Projektenheten
tom.johansson@kristinehamn.se
0550-88 115