Till innehållet

Renhållningsavgifter 1 juli 2020

Avfallstaxan för brännbara hushållssopor höjs från och med 1 juli 2020.

Från 1 juli 2020 höjs avgiften för brännbara hushållssopor på grund av beslutad skatt på avfallsförbränning samt ökade kostnader för förbränning i övrigt. Nya priser för några vanliga abonnemang för permanentbostäder blir därför enligt nedanstående (priser inkl. moms): 

Villa med normalabonnemang 3 497 kr/år 
Villa med osorterat abonnemang 4 695 kr/år. 
Villa med kompostabonnemang 3 173 kr/år.

Flerfamiljshus, beräknat per lägenhet 1 439 kr/år.
(Vid 10 lägenheter/ett 400 l kärl brännbart och ett 240 l matavfallskärl, veckohämtning)

Här finner ni det fullständiga dokumentet Avfallstaxa from. 2020-07-01

Har ni frågor kring avfallshanteringen är ni välkomna att kontakta oss på renhållningsavdelningen, 0550-880 00 vxl. 

Mottagningsavgifterna för brännbart avfall på Strandmossen har justerats av motsvarande anledning. Avgifterna är som tidigare differentierade beroende på avfallsslag. Skatt ingår i avgifterna.

Se alla våra taxor och avgifter här