Till innehållet

Projektstart Sunneberg

Nu återupptas anläggningsarbetet i Sunneberg och under vecka 17-18 påbörjas etableringen i området där vi förbereder för nya bostäder. Arbetet förväntas pågå i ett par månader.

Vad är det som kommer hända?

Arbetet som inleddes under hösten 2021 återupptas och inleds av nya dagvattenledningar och en ny väg vid Stampbrogatan. En tillfällig väg parallellt med anläggningsområdet kommer upprättas. På åkermarken öster om Stampbrogatan och norr om Ugglevägen planeras sammanlagt 10 stycken bostäder varpå två bostäder är klara.

I området norr om Djurskyddet planeras en veterinärklinik. Det kommer anläggas en ny väg med gång- och cykelväg som planeras färdigställas 2023.

Vid frågor kontakta projektledare Kristin Boussard telefonnummer 0550-88192, eller Kund & Marknad på 0550-88109.