Till innehållet

Projektet Förebyggarenheten avslutas vid årsskiftet

PRESSMEDDELANDE. Under drygt två års tid har Förebyggarenheten, FBE, drivit förebyggande arbete i kommunens regi. Verksamhetens fokus har varit barn, unga, föräldrar och andra viktiga vuxna. Tillsammans med många olika typer av samarbetspartners har enheten jobbat med bland annat föräldrastöd, brottsförebyggande och med ANDT-frågor. Finansieringen via kommunens resultatsutjämningsreserv är nu slut, och därmed även projekttiden.

– Förebyggarenheten har gjort ett fantastiskt arbete och satt Kristinehamns på kartan, inte minst via podden Viktiga minuter som vid senaste mätningen hade över 15 000 lyssningar. Jag är stolt över det FBE:s insatser och övertygad om att de har gjort ett avtryck i Kristinehamns kommuns arbete med den här typen av frågor, säger Erna Blom, verksamhetschef på socialförvaltningen och verksamheten för individ, familj och omsorg.

Insatser för tryggare uppväxt i Kristinehamn

Förebyggarenheten startades i maj 2018 inom ramarna för socialtjänstens arbete. Tillsammans med flera andra aktörer har enheten arbetat för ett hälsosamt liv i ett tryggt Kristinehamns kommun. FBE har haft hela kommunen som sitt arbetsfält och jobbat med barn och unga, föräldrar samt andra viktiga vuxna. Insatser har bland annat varit i form av samtalsstöd, anhöriggrupper, vägledningssamtal, föreläsningar och utbildningar samt brotts- och trygghetsfrämjande arbete i skolan. Utöver detta har enheten även producerat podden Viktiga minuter. Poddens målgrupp har varit föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som lever och bor med tonåringar.

– Det naturligtvis väldigt tråkigt att vi inte kan förlänga projektet ytterligare och måste avsluta verksamheten. Men de ekonomiska utmaningarna som Kristinehamns kommun och inte minst socialnämnden står inför är många, och i det läget som vi befinner oss just nu har en fortsättning inte varit möjligt, säger Erna Blom.

Förebyggarenhetens olika gruppverksamheter avslutades under hösten 2020. Podden Viktiga minuter går även fortsatt att lyssna på via appar där poddar finns. En genväg hittar man även via kommunens webbplats. Där hittar man alla tidigare avsnitt, så även det allra sista som sändes 17 december.