Till innehållet

Presterudsgymnasiet utbildar husvagns- och husbilstekniker

Från och med i år har elever på Presterudsgymnasiet möjligheten att välja husvagn- och husbilsteknik som inriktning på fordonsprogrammet. Det är en gymnasiekurs på 300 poäng som myndigheten från nationell nivå antagit.

Under flera år har branschnätverket ”Fritid på hjul” uppmärksammat att det finns ett stort behov av kompetent arbetskraft, men det har inte funnits någon formell utbildning att gå. Närsam och Vuxenskolan tillsammans med branschen har lagt ner ett gediget arbete för att analysera vad som behövs i en sån kursplan och hur man skulle kunna lösa det. Nu har det resulterat i en gymnasiekurs som är valbar för elever på fordons- och transportprogrammet, med inriktning mot personbil.

En stor del av kursen är förlagd på så kallat APL, arbetsförlagd utbildning, hos företagen. Utbildningen är bred och omfattar flera delar. Det är allt från vatten, el och avlopp till chassi, finsnickeri och media. Man kan enkelt säga att man ska ha kunskapen för att bygga ett hus, fast med motor.

Det är en utbildning som ger goda chanser till jobb både lokalt, regionalt och nationellt. Flera företag i Kristinehamn och branschföreträdare ser med förhoppning fram mot detta!