Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Paus för landsbygdsträffar 2019

Sedan 2012 har tjänstemän från kommunen årligen besökt flera tätorter på landsbygden. Syftet har varit att skapa dialog och ge invånarna möjlighet att ställa frågor. År 2019 kommer inte några landsbygdsträffar att genomföras. Istället ska arbetet att göra ett förslag till service- och landsbygdsplan färdigställas. Däremot ska politiska representanter besöka vissa av de mindre orterna i kommunen under 2019.

-Vi anser att arbetet med göra klart förslaget till service- och landsbygdsplanen är så viktigt att tjänstemännen ska prioritera detta. Planen ska ge oss en helhetsbild av tillgång på utbud och service på landsbygden i kommunen. Det kan absolut bli så att vi fortsätter med landsbygdsträffarna 2020 i någon form, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin.
- Sedan ska också jag och andra politiska representanter under 2019 besöka olika platser i kommunen för att ge invånarna möjlighet och träffa oss och ställa frågor och framföra sina åsikter, upplyser Marie Oudin.

Fakta landsbygdsträffar
De så kallade landsbygdsträffarna började 2012. Sedan dess har tjänstemän årligen haft dialog på olika platser på landsbygden runt om i kommunen. Upprinnelsen var ett politiskt uppdrag att göra ett förslag till landsbygdsplan. Vid träffarna har till exempel frågor om service, vård, skola, omsorg, infrastruktur, transporter, fiber, turism och attraktiv livsmiljö varit dominerade.
- En del frågor och synpunkter har vi kunnat åtgärda eller ge svar på direkt. Andra frågor har behövt gå vidare för politisk behandling, säger planeringschef Kalle Alexandersson.

Förslag till service- och landsbygdsplan klart 2019
Arbetet med förslag till landsbygdsplan som nu övergår i förslag till service- och landsbygdsplan ska göras klart under 2019. När service- och landsbygdsplanen är antagen och beslutad ska den bli både underlag och verktyg i kommunens övergripande utvecklingsarbete. Den ska även svara på hur kommunen ska arbeta med landsbygdsfrågor och hur dialogen kommer att se ut i framtiden.