Till innehållet

Översvämningsskydd installeras i Varnan

Översvämningar är något som drabbat många delar av världen av under de senaste sommarmånaderna. Vi minns också de översvämningar som drabbat Kristinehamns centrum under åren. Därför har ett översvämningsskydd installerats vid Vågbron i centrala Kristinehamn. 

Skyddet reglerar dammarna som sitter under Vågbron. Ett flertal givare mäter vattennivåerna och läget på dammluckorna och reglerar automatiskt luckorna för att säkerställa att vattennivån blir mer stabil.

– När det kommer mycket vatten så sköter sig systemet självt genom att öppna luckorna, men det kan också ge oss larm via sms eller mejl om något skulle bli fel, säger Tommy Svärd, gatuchef i Kristinehamns kommun.

Installationen skedde under fredagsförmiddagen och systemet väntas vara i drift redan under eftermiddagen. Vissa finjusteringar kommer göras under hösten eftersom det tar lite tid att få alla parametrar rätt.

– Men det känns väldigt skönt att få det här på plats. Vi minns översvämningar från tidigare år, och nu har vi en säkrare anläggning för att motverka problem med översvämningar, avslutar Tommy Svärd.

Bild på två personer som installerar översvämningsskyddet via en dator

Installationen utfördes av Batec Säffle AB.