Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Omorganisation inom kulturförvaltningen i Kristinehamns kommun

Kulturförvaltningen i Kristinehamns kommun har beslutat om en omorganisation där Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamns Historiska museum och Bildarkivet slås ihop till en enhet. Grund till beslutet ligger i de sparkrav Kristinehamns kommun står inför.

Genom att göra en enhet av Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamns Historiska och Bildarkivet med kulturchefen som planerar, leder och fördelar arbetet så kan delar av personalfunktionerna användas på båda museerna. Eftersom kulturchefen blir chef för enheten innebär beslutet att konstmuseets chefstjänst tas bort. Intendenternas roller stärks och de kommer planera och ansvara för utställningsverksamheterna. 

Sparkrav

Omorganisationen görs som en åtgärd i de besparingskrav som kommunen har 2020-2022. Kulturförvaltningen har fått minskade pengar och genomför därför dessa effektiviseringar för att fortsatt kunna bedriva kommunens två museum. Genom att ta bort en chefstjänst och bilda en enhet av museerna där personalen samarbetar sparar Kulturförvaltningen 4 % av ett sparkrav på 6,7 %.