Till innehållet

Ölme museala diversehandel – en möjlighet för kreativa näringsidkare

PRESSMEDDELANDE. I fredags publicerade Kristinehamns kommun upphandlingen för att driva besöksverksamhet i Parkmagasinet inklusive Ölme museala diversehandel.

– Vi är givetvis medvetna om den svåra situation besöksnäringen i stort befinner sig i nu men vill ändå fullfölja den process vi inledde under sommaren. Det visar samtidigt kommunens vilja och tro på en besöksnäring på platsen, säger Ulrika Ganterud Evermark, turistchef.

Platsen är en fastighet lokaliserad i Kristinehamns stadspark med närhet till centrum och direkt anslutning till kulturkvarteret via en nybyggd bro över älven Varnan. Den omges av grönområden med lekplats, skateramp och den unika Nesjar fontänen. Flera gångvägar, bryggor och evenemangsytor skapar förutsättningar för besöksflöden och en fin miljö att vistas i.

 – Det är ett attraktivt läge med potential att utvecklas. Det finns intressenter sedan tidigare och det är efterfrågat att vi gör den här upphandlingen eftersom det också kan innebära positiva effekter för stadskärnan och andra verksamheter. Att få in en entreprenör som håller öppet nästa år och bidrar till aktivitet i stadsparken, vore fantastiskt, säger Ulrika.

Fram till och med årsskiftet 2019 har Ölme museala diversehandel drivits på platsen. Det är en kommunalägd samling med föremål som visar hur det såg ut i en lanthandel förr i tiden. Det är driften av muséet och tillhörande verksamhet i Parkmagasinet som nu upphandlas. Vad tillhörande verksamhet är lämnar kommunen öppet för företagare att beskriva och utveckla, men ser gärna en stark koppling till Kristinehamns besöksplan.

Skärgård och friluftsliv är en tydlig profil för Kristinehamn, men skulle kunna lyftas mer vid detta besöksmål. Många projekt pågår med fokus på Vänern t ex utveckling av Vänerleden som nationell cykelled. Det är en stark trend att folk söker sig till olika typer av friluftsaktiviteter, vilket platsen skulle kunna vara en nod för.

– För en kreativ näringsidkare som kanske vill utveckla ett nytt ben att stå på, skapa nya samarbeten och väva ihop det ”nya” med det ”gamla” kan detta vara en utvecklingsmöjlighet, avslutar Ulrika.

Noter:

Det är en anbudsgivare som kommer att antas men fullt möjligt att denne i sin tur har samarbeten med andra företag och aktörer som fungerar som underleverantörer i konceptet.

 

Sista anbudsdag är 31 januari 2021 med möjlig avtalsstart under maj 2021.

Här hittar du upphandlingen i Visma Tendsign.