Till innehållet

Ölme förskola och skola nya lokaler är invigda

Nu är byggprojektet på Ölme skola och förskola färdigställt. Byggnaden har byggts om och renoverats där även en utbyggnation har gett förskolan och fritidshemmet helt nya lokaler.

Lokalprojektet i Ölme har framförallt handlat om att utöka antalet platser i förskolan och förbättrat arbetsmiljön för skolans personal. Förskolans lokaler har både renoveras och byggts om för att rymma fler barn i bättre anpassade miljöer. Förskolan har nu plats för 75 barn medan skolan har drygt hundra elever. Dessutom har ett nytt personalutrymme byggts för att skapa en gemensam arbetsplats för all personal som jobbar på skolan. Under torsdagen invigdes de nya lokalerna. Men verksamheten har varit igång sedan skolstart. 

Förutom ombyggnation och renovering har även helt nya lokaler byggts för förskoleklass och fritidshem. I lokalerna har ny ventilation installerats för att klara de krav som ställs för att säkerställa en bra arbetsmiljö, både för barn och personal.