Till innehållet

Nytt passersystem till återvinningscentralen i Björneborg

Kristinehamns kommun står i startgroparna att påbörja ett projekt för att öka servicen och tillgängligheten på våra återvinningscentraler. Inpasseringen kommer automatiseras och med ett passerkort kommer det vara möjligt att använda återvinningscentralerna utanför ordinarie öppettider. Passerkortet är till för privatpersoner boende eller med fastigheter i Kristinehamns kommun.

Björneborgs återvinningscentral står först på tur och under veckorna 32-36 kommer ombyggnation pågå för att installera systemet. Återvinningscentralen kommer ha öppet som vanligt men det kan förekomma vissa störningar.

På grund av rådande pandemi kan vi inte hålla i de utbildningar i avfallssortering och i hur systemet det fungerar som krävs för att få ett passerkort. Därför kommer vi behöva vänta med att köra igång det nya systemet.

När det är möjligt att hålla i utbildningarna kommer de hållas på plats på återvinningscentralen. Efter utbildningen får du passerkortet som innebär att du kan besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider. Du kommer kunna ta dig in genom att till exempel använda körkort eller mobiltelefon med mera, det kommer att finnas en lösning som fungerar för alla. I första hand kommer det vara boende i Björneborg med närområde som kommer få tillgång till återvinningscentralen.