Till innehållet

Nya svenskar får energi- och klimatråd

Med drygt 800 000 kronor i statligt bidrag driver nu energirådgivare i Kristinehamns kommun ett projekt som riktar sig till nysvenskar.
– Vi ska ge energi- och klimatråd till personer som inte varit i Sverige så länge, säger Hanan Othman, Energi- och klimatrådgivare. 

Kristinehamns kommun driver projektet under hela 2022 i samverkan med Storfors, Karlstad, Filipstad och Hammarö kommuner. I projektet jobbar energirådgivarna Tina Näslund och Hanan Othman.

Under våren har energirådgivarna testat ett föredrag i olika kommuners SFI- och komvuxklasser och tagit fram en enkel informationsbroschyr på olika språk.

Information om klimat och miljö kan alla invånare få helt gratis, men rådgivarna tror att just den här gruppen behöver få en extra tydlig inbjudan. Hanan menar att många små saker, som vi kanske tar för självklara i Sverige, ser helt annorlunda ut i andra länder. Det kan handla om hur du spar el, val av avtal, återvinning eller att inte tömma olja i avloppet. Uppvärmningssystem är inte heller en självklarhet eftersom det används andra värmesystem i andra länder.

Energimyndigheten står för finansiering av projektet. Det övergripande syftet är att bidra till ökad tillit och kunskap om hållbarhetsfrågor, ökad integration och mer aktivt deltagande i att skapa ett mer hållbart samhälle.

 

Vid frågor kan du kontakta:
Hanan Othman, Energi- och klimatrådgivare
Hanan.othman@storfors.se
Telefon 076-191 41 60