Till innehållet

Nya renhållningsavgifter 2021

Avfallstaxan justeras av flera orsaker: förändringar i det allmänna prisläget, ändrade skattesatser och för att den ska följa målen i avfallsplanen. För en villa med normalabonnemang, med en grön tunna och en brun tunna på 140 liter var och tömning varannan vecka, blir det en kostnadsminskning för att stimulera ökad insamling av matavfall.

Priser inklusive moms för några vanliga abonnemang
för permanentbostäder:

  • Villa med normalabonnemang: 3 441 kr/år
  • Villa med osorterat abonnemang: 5 760 kr/år
  • Villa med kompostabonnemang: 3 441 kr/år
  • Flerfamiljshus per lägenhet: 1 466 kr/år
    (Flerfamiljshus med 10 lägenheter med veckohämtning och med
    400 liters kärl för brännbart avfall och 240 liters kärls för matavfall.)
  • Slamtömning, brunn/tank högst 3 m3 ordinarie tur: 930 kr/tömning

Har ni frågor kring avfallshanteringen är ni välkomna att kontakta oss på renhållningen genom 0550-880 00.