Till innehållet

Nya regler för barn i för- och grundskola

Symptomfria barn i för- och grundskola som bor tillsammans med någon som har covid-19, rekommenderas nu att stanna hemma. Tidigare har endast äldre elever rekommenderats att göra det.

Folkhälsomyndigheten genomför förändringen i rekommendationerna av två skäl. Dels för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet, men också för att minska den oro som lärare och personal känner kring att ta emot barn som bor tillsammans med någon som har covid-19.

Förändringen gäller från och med idag 1 december.

Om du vill läsa rekommendationen i sin helhet följer du länken till Folkhälsomyndighetens webbplats:

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19