Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden valda

Vid årets sista sammanträde den 18 december beslutade kommunfullmäktige bland annat om ledamöter och ersättare för socialnämnden respektive äldreomsorgsnämnden. Även reglementen för nämnderna togs beslut om.

Den tidigare socialnämnden kommer från den 1 januari 2019 att delas i två nämnder. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. Sammansättningen i de båda nämnderna för mandatperioden 2019-2022 kommer att se ut enligt följande: 

Socialnämnden

Eric Hesselius (L) ordförande
Lars Nilsson (S) vice ordförande
Larsgöran Larsson (M)
Linnea Larsson (C)
Jan Wetterstrand (KD)
Marianne Bodin (MP)
Kajsa Adolfsson (S)
Ann-Britt Schmützer (V)
Gunilla Persson (SD)

Ersättare

Andrea Lundin-Johansson (M)
Lena Halla-Aho (L)
Linnea Kihlström (KD)
Christina Andersson Karnerfors (MP)
Stefan Sjöström (S)
Camilla Andreasson (S)
Anne Tegelaar (SD)

Reglemente för socialnämnden (länk)

Äldreomsorgsnämnden


Sonja Höglund (M) ordförande
Bo Andersson (S) vice ordförande
Ingrid Gustavsson (C)
Ewa Wiklander (L)
Linnea Kihlström (KD)
Carina Johansson (S)
Linda Svensson (SD)

Ersättare

Tommy Fredriksson (M)
Anette Karlsson (C)
Ingrid Rydin (MP)
Lars Nilsson (S)
Eva Rigby (V)

Reglemente för äldreomsorgsnämnden