Till innehållet

Nya förhållningsregler kring covid-19

Region Värmland inför särskilda förhållningsregler för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.

Från och med måndag 26 oktober infördes särskilda förhållningsregler i Region Värmland för personer som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19. Detta meddelade Region Värmland i ett pressmeddelande under gårdagen.

Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola.

Yngre, symtomfria barn kan gå till förskola och skola, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter. Det är alltså bara ungdomar i gymnasieålder och vuxna som omfattas av de nya förhållningsreglerna.

Förhållningsreglerna gäller i minst en vecka från den covid-19-positiva hushållsmedlemmens provtagningsdag. Under tiden personen med symtom inväntar provsvar behöver andra i hushållet inte vara hemma.

Mer information finns i pressmeddelandet på Region Värmlands hemsida.

Mer om förhållningsreglerna

Från och med den 26 oktober gäller följande förhållningsregler för symtomfria personer som bor tillsammans med någon som har testats positivt för covid-19:

  • Barn 0-5 år: Kan gå till förskolan om hen inte har symtom men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter som föreningsaktivitet eller sociala fritidsaktiviteter,(exvis lek med kamrat eller kalas). Barn med symtom ska stanna hemma.

  • Barn från förskoleklass till och med årskurs 9: Ska gå till skolan om hen inte har symtom, men ska undvika att delta i fritidsaktiviteter som föreningsaktivitet eller sociala fritidsaktiviteter, (exvis lek med kamrat eller kalas/fester). Barn med symtom ska stanna hemma.

  • Vuxna och gymnasieungdomar: Ska stanna hemma från arbete och skola, även om hen inte har symtom. Ska inte delta i fritidsaktiviteter. Förhållningsreglerna gäller i minst sju dagar från den dag som personen med testats positiv för covid-19 blev provtagen. Under tiden personen med symtom inväntar provsvar behöver andra i hushållet inte vara hemma.

  • Vuxna och gymnasieungdomar som får förhållningsregler och stannar hemma rekommenderas ta prov för covid-19 dag 5 till 7 om de inte fått symtom före dess. Om provet är negativt och personen är helt symtomfri dag 8, upphör förhållningsreglerna automatiskt. Man bör ändå fortsatt vara observant på symtom och träffa så få personer som möjligt samt undvika att delta i fritidsaktiviteter i ytterligare 7 dagar.

  • Personer som är undantagna från förhållningsreglerna: Personer som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste 6 månaderna. Personer som har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts under de senaste 6 månaderna.

1177 sjukvårdsrådgivningen ska inte kontaktas för frågor runt förhållningsregler. Specifik information finns att läsa på webbplatsen 1177.se.