Till innehållet

Nya renhållningsavgifter 2020

Från 1 januari 2020 indexuppräknas avgiften för hushållssopor och latrintömning med 2,9 %, samt för slamtömning med 2,3 %.

Nya priser inklusive moms för några vanliga abonnemang för permanent-bostäder, blir:

  • Villa med normalabonnemang: 3 275 kr/år
  • Villa med osorterat abonnemang: 4 251 kr/år.
  • Villa med kompostabonnemang: 2 951 kr/år.
  • Flerfamiljshus, beräknat per lägenhet: 1 236 kr/år. 
    (vid 10 lägenheter/ ett 400 l kärl brännbart och ett 240 liter matavfall)
  • Slamtömning, brunn/tank högst 3 m3, ordinarie tur: 925 kr/tömning

 

Taxan i sin helhet kan du se på sidan Lokala bestämmelser, planer och policydokument.

Har ni frågor kring avfallshanteringen är ni välkomna att kontakta oss på renhållningen genom 0550-880 00.