Till innehållet

Ny rutin införs – skyddsvisir i allt vårdnära arbete

Nu är skyddsvisir på väg ut i hela verksamheten för vård och omsorg i Kristinehamns kommun. Från och med denna vecka följer socialförvaltningen Region Värmlands rekommendation att använda skyddsvisir i allt vårdnära arbete. Det gäller oavsett om symptom förekommer eller inte.

– Vi använder redan visir som en del av förstärkt hygienrutin vid konstaterad smitta eller förkylningssymptom. Så en viss mängd skyddsutrustning finns ute på våra enheter. Den nya rekommendationen innebär att vi nu utökar användningen vid varje brukar- eller patientnära kontakt, vilket innebär att vi behöver få ut fler visir och fylla på våra förråd, säger Maud Ståhl, enhetschef för den kommunala hemsjukvården.

Visir i vårdnära arbete

Med patientnära kontakt menas all kontakt som sker inom två meters avstånd till den man vårdar. Visir kommer att delas ut till alla brukare där socialförvaltningens utför vårdnära insatser. Instruktioner för hur de ska användas och rengöras ska sitta synligt hos varje brukare. Socialförvaltningen har börjat dela ut fler visir och instruktionsblad till några av hemtjänstgrupperna. Vi räknar med att den nya rutiner är på plats i hela äldreomsorgen senast under nästa vecka.

– Skyddsutrustningen kommer att vara bunden till varje brukare. Visir ska rengöras med desinfektionsmedel före och efter varje brukarkontakt och det gäller oavsett om brukaren är helt symptomfri. Det är viktigt att sakerna används på rätt sätt för att säkerställa att våra medarbetare på bästa sätt kan skydda sig själva och dem som de ger vård och omsorg till, berättar Maud.

Varför väljer vi att inte använda personbundna visir?

Kristinehamns kommun bedömer att patient- eller brukarbundna visir är det säkraste sättet att inte sprida smitta. Genom att låta visiret vara hos brukaren och ha som rutin att alltid rengöra det före och efter användning samt att alla gör lika, säkerställer vi att eventuell smittspridning kan begränsas kraftigt.

Om visiren lämnar brukaren ökar risken att det hamnar på ställen det inte ska vara på och då ökar också smittrisken som följd.

När medarbetare åker ut på ett trygghetslarm som en enstaka företeelse, kan de ha med sig visir ut som kasta det efter genomfört besök.

Så använder vi och rengör visir i vårdnära arbete

Socialförvaltningen har idag tre typer av visir: engångsvisir med skumgummi, visirbågar med OH-film eller laminatark och flergångsvisir.

Ingen skyddsutrustning skyddar om den används på felaktigt sätt. Gemensamt för alla visiren är att de är brukarbundna och måste rengöras före och efter varje användning.

Alla typerna av visir torkas rent med ytdesinfektion. Om ytdesinfektion saknas rengör man med tvål och varmt vatten. Sen ska de lufttorka på ren yta. Det är viktigt att hela visiret görs rent, det vill säga både siktskivan och hållaren. Det gäller alla typer av visir som finns ute i vår verksamhet – engångsvisir, visirbåge med OH-papper och flergångsvisir. Medarbetare använder plasthandskar och rengör insida och utsida. Även ytan där visiret sedan hamnar torkas av med desinfektion.

Olika typer av visir:

  • Engångs med kant av skumgummi. Dessa slängs efter 24 timmar eller tidigare om de inte fyller sin funktion med till exempel trasigt gummiband, dålig sikt och liknande
  • Visirbågar med OH-film eller laminatark. OH-film är den tunnare varianten och laminatet är stadigare samt påminner om siktskivan i ett flergångsvisir. OH-filmen ska bytas varje morgon medan laminatet går bra att använda så länge sikten är bra. När sikten är dålig byter man laminat.
  • Flergångsvisir