Till innehållet

”För Kristinehamn innebär denna utveckling goda möjligheter för en stärkt arbetsmarknad för våra invånare”

Karlstad får en ny myndighet. Det beslutar regeringen idag. Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att ha i uppdrag att förstärka Sveriges försvar mot bland annat utländska påverkanskampanjer som sker via desinformation. Dagens beslut stärker ytterligare det stråk mellan Karlstad och Örebro, med Kristinehamn och Karlskoga i mitten.

Genrebild, försvaret.

– Det här är ett bra och viktigt beslut. Placeringen av myndigheten för psykologiskt försvar blir ytterligare ett naturligt steg i utvecklandet av vår regions roll i försvaret av Sverige och vår gemensamma beredskap. För Kristinehamns räkning innebär denna utveckling goda möjligheter i en stärkt arbetsmarknad för våra invånare, med flera nya möjligheter. Samtidigt bidrar utvecklingen till fler affärsmöjligheter totalt för de företag som verkar inom sektorn säkerhet, beredskap och försvar, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamns kommun.

Stark närvaro

Redan nu finns en stark närvaro av delar av det svenska totalförsvaret i Karlstad och Kristinehamn samt försvarsindustri i Karlskoga. Dessutom finns här ett av landets viktigaste skjutfält i Villingsberg, Räddningsregion Bergslagen och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro. Till detta tillkommer återetableringen av artilleriregementet i Kristinehamn samt förslaget att placera en civilområdeschef i Örebro.

Start för utredning

Den nya myndighetens verksamhet kommer att ledas från Karlstad, med närhet till MSB. En del kommer också att finnas i Solna, där Säkerhetspolisens huvudkontor ligger. Hur stor den nya myndigheten blir är inte klart ännu. Dagens beslut innebär startskottet för ett utredningsarbete med mål att formulera och precisera en plan för genomförande.

Vill du veta mer?
Kontaktperson:
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Oudin
Telefon: 0727023711, 0550-880 15