Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ny lekplats för leksugna

Nu bygger vi en ny lekplats i Mariebergsområdet. Förskolebarnen på avdelningen Regnbågen, Dimmans förskola, har varit med och påverkat utformningen av lekplatsen och valet av lekutrustning. Arbetet beräknas vara färdigt i början på sommaren.

Marieberg är ett populärt park- och rekreationsområde och stadsdelen inrymmer såväl företag som bostäder. Kommunens konstmuseum, en restaurang och en second-handbutik finns också här. Kristinehamnsbostäder har ett stort lägenhetsbestånd i området och har tillsammans med kommunen finansierat en ny lekplats för de närboende och besökare till Marieberg. Tanken är också att den nya lekplatsen blir ett tillskott i parkmiljön som skol- och förskoleverksamheter i närområdet ska kunna nyttja.

Lekplatsen kommer att ligga i nära anslutning till idrottshallen i nordvästra delen av Mariebergsområdet. I de nyrenoverade solpaviljongerna kan du sätta dig ner för en picknick på våra egenproducerade rastplatsbord i samband med ett besök på lekplatsen.

Planeringen av lekplatsen har involverat en förskolegrupp på Dimmans förskola där barnen har fått vara med och önska sig olika lekredskap och slutligen varit med och valt mellan två alternativ. Den slutliga utformningen har tagits fram av gata-parkavdelningen tillsammans med Kristinehamnsbostäder och leverantören Elverdal. 

Lekplatsen färdigställs under våren 2019.