Till innehållet

Ny brukningstaxa VA 2020

Från 1 januari 2020 höjs brukningsavgifterna för VA (Vatten och Avlopp) med 5%.

Nya priser inklusive moms för några av de vanligaste brukningsavgifterna för en normal villa är:

  • Grundavgiften:1 650 kr/år
  • Tariffenhetsavgiften 1 505 kr/år
  • Rörlig avgift dricksvatten  7,39 kr/kbm
  • Rörlig avgift spillvatten 10,13 kr/kbm
  • Dagvattenavgift 1 034 kr/år

Här kan du läsa hela taxan för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Har  ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0550-881 09.