Till innehållet

Ny omgång av Skilda världar startar upp 12 april

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn mellan 7 och 12 år som har separerade föräldrar med samarbetskonflikter.

Syftet med gruppverksamheten är att:

  • barnet ska få ett eget utrymme tillsammans med andra barn som delar liknande erfarenheter av att ha separerade föräldrar
  • ge barnet möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor
  • uppmuntra barnet att formulera samt våga uttrycka sina egna
    önskningar och behov.

Vill du anmäla ett barn till Skilda värdar?

Den 12 april startar vi upp en ny grupp! Gruppen ses vid 8 tillfällen, varje onsdag mellan klockan 14.30–16.30 i öppna förskolans lokaler på Källan. Under träffarna för vi samtal, fikar, leker och gör olika övningar. Gruppen består av sex till åtta barn och leds av två ledare.

Anmälan görs till familjebehandlare Sofia Herrlin (sofia.herrlin@kristinehamn.se) eller Sandra Ruth (sandra.ruuth@kristinehamn.se).