Till innehållet

Nu kör upprustningen av Norra och Södra Torget igång!

På fredag 23 oktober påbörjas arbetet med Norra och Södra Torget och ännu ett steg mot att förverkliga Visionen för Kristinehamns stadskärna görs! Arbetet kommer utföras av Hesselius Entreprenad AB i Kristinehamn. 

Målet med torgprojekten är att skapa en tillgänglighetsanpassad mötesplats och en plats att känna stolthet över, ett vardagsrum mitt i Kristinehamns hjärta och ännu ett steg till en mer levande och vacker stadskärna.

Arbetet kommer utföras i etapper så att inte hela Norra och Södra Torget behöver stängas av samtidigt. Eftersom kommunen fått medel från Trafiverket avsatta för 2020 för att tillgänglighetsanpassa korsningarna kommer vi starta med dem. Arbetet kör igång med en gång, redan i slutet av vecka 43, och det innebär begränsad framkomlighet i korsningen Västerlånggatan-Hovslagaregatan. Vi kommer kontinuerligt informera angående avstängningar på denna sida och Facebook.

Här kan du läsa mer om projektet.