Till innehållet

Nu ges andra dosen covid-19-vaccin på kommunens särskilda boenden

Nu har flera kristinehamnare fått sin andra dos av covid-19-vaccinet. Under tisdagen vaccinerade sjuksköterskorna Ann-Sofie Andersson och Kerstin Åhling-Lindberg två avdelningar på Sannagården särskilda boende. I vecka 5 väntas alla boende som bor på kommunens särskilda boenden och önskat vaccinera sig ha fått sin andra dos.

Per Werner var bland de första inom kommunens särskilda boenden att få sin andra dos vaccin.

– Det är ju det här man har väntat på. Nu hoppas vi på att det ger effekt, säger Per strax innan det är dags.

En till två veckor efter den andra dosen har kroppen byggt upp ett fullgott skydd mot covid-19. Men vaccinationen innebär inte att rutinerna för varken personal eller besökare förändras eftersom kunskapsläget om den totala skyddseffekten i nuläget inte är fullständigt. På våra särskilda boenden följer vi fortsatt de nationella rekommendationerna och smittskydd i Region Värmlands rutiner, som innebär förstärkta hygienrutiner och skyddsutrustning tillsvidare.