Till innehållet

Nominerade till priset Omfamningen 2022

Kristinehamns tidigare säkerhetssamordnare Bernd Jendrny och kommunpolis Fredrik Lundberg är nominerade till priset Omfamningen 2022 som delas ut till årets trygghetsskapare på säkerhetskonferensen Trygg och Säker.

Förebyggande arbete uppmärksammas

​Det är arbetet genom metoden EST (effektiv samordning av trygghet) som gemensamt utförs av kommunen, polisen och Kristinehamns bostadsbolag som nu uppmärksammas genom nomineringen till priset Omfamningen.

Priset Omfamningen delas ut i samband med säkerhetskonferensen Trygg & Säker som genomförs i Stockholm 9-10 november. Priset synliggör individer och eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor. Det är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och blivit välkänt som ett ärofyllt pris i trygghetssektorn.​

Läs mer om nomineringen på Trygg & Säker

Fakta EST

EST (effektiv samordning för trygghet) är en nationell arbetsmetod som finns i ett 50-tal kommuner och bygger på att polisen, kommunen och andra aktörer som kommunala bostadsbolag, med flera, utarbetar gemensamma lägesbilder över otrygghetsskapande fenomen för att på ett kunskapsbaserat sätt kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Konceptet kommer att vara en fördel för att både polismyndigheten och Kristinehamns kommun skall ha en uppdaterad gemensam lägesbild, där relevanta och verkningsfulla insatser kan prioriteras. Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet. I Kristinehamn startade arbetet med EST i december 2020.

Läs tidigare nyhet om arbetet med EST.