Till innehållet

MSB lanserar Lilla Krisinfo - en webbplats för barn om kriser

Lilla Krisinfo samlar myndigheternas information om allvarliga aktuella händelser på ett sätt som barn lättare kan ta till sig. Bakom den nya sajten står Krisinformation.se som drivs av MSB.

I en kris behöver alla – även barn – få pålitlig, tydlig och snabb information. Vi vill därför tipsa dig om en ny webbplats som i dagarna har lanserats och som vänder sig just till barn. På Lilla Krisinfo får barn lärande och förberedande information om till exempel skyddsrum, översvämningar och hjärtlungräddning. Lilla Krisinfo lyfter även aktuella händelser som väcker frågor hos barn, till exempel texter om coronapandemin, kriget i Ukraina, jordbävningarna i Turkiet och Syrien. Innehållet är språkligt och innehållsmässigt anpassat för barn.

Läs mer på MSB:s hemsida

Länk till Lilla Krisinfo