Till innehållet

Militär övning

Hemvärnsbataljon bedriver övningsverksamhet i Kristinehamnsområdet under vecka 38 som kan påverka allmänheten. Militär övningsverksamhet kommer att bedrivas med utgångspunkt från gamla A9 i Kristinehamn med en radie omkring 10 km. Viss verksamhet kommer även att ske inne i centrala Björneborg. Detta kan påverka allmänheten genom ökad trafik- och ljudnivå. Respektera avspärrningar och militära skyddsvakter för att undvika skador.

För mer information kontakta:
Övningsledare Överstelöjtnant Johan Bissman,
Chef Örebro-Värmlandsgruppen, på telefon 073 338 65 04