Till innehållet

Medborgardialog – relationerna mellan kommunen och föreningslivet

PRESSMEDDELANDE Kristinehamns kommun har under 2019-2020 genomfört en medborgardialog med fokus på relationerna mellan kommunen och föreningslivet – nu har vi sammanställt perspektiven som kommit in i en rapport.

Medborgardialogen har genomförts utifrån Kristinehamns kommuns deltagande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nätverk. Under hösten 2020 har föreningsaktiva och allmänhet haft möjlighet att skicka in sina perspektiv på relationerna mellan kommunen och föreningslivet via en e-tjänst på kommunens hemsida. Vi har också genomfört intervjuer i frågan med förtroendevalda, tjänstepersoner som handlägger föreningsfrågor, förvaltningschefer och nyckelfunktioner så som ekonomichef och fastighetsförvaltare.

Ett 70-tal personer har lämnat in sina perspektiv och vi har nu sammanställt dessa i en rapport som finns att ladda ner via kristinehamn.se/medborgardialog

– Nästa steg i medborgardialogen är att ordna digitala samtal mellan aktörer som representerar de olika perspektiven. Enskilda aktörer kan bära på flera olika perspektiv, precis som flera olika aktörer kan dela ett perspektiv. Förhoppningen är att deltagarna tillsammans kan komma på lösningar på problem eller förslag på fortsatt utveckling, säger utredare Susanna Göransdotter.

 

Kontaktperson
Susanna Göransdotter
Utredare, kommunledningsförvaltningen
0550-880 45
susanna.goransdotter@kristinehamn.se