Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

ANL blir MBE

Nu byter ANL i Kristinehamns kommun namn till MBE, Missbruks- och beroendeenheten. Verksamheten vänder sig nu till fler klienter och blir lättare att nå.

MBE erbjuder precis som tidigare samtal enskilt och i grupp, drogtester, kunskap om missbruk och beroende. Några av de metoder som vi använder är motivationsgrupp, 12-stegsbehandling med eftervård samt motiverande intervjuteknik (MI). Vi finns även som stöd till anhöriga. I MBE:s arbetsgrupp ingår många olika kompetenser. Hos oss jobbar bland annat två behandlingsassistenter samt en diplomerad alkohol- och drogterapeut.

Vill du kontakta MBE?

Du når oss på telefonnummer 0550-884 62 eller mejltill MBE@kristinehamn.se

Vi arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Du kan också vara anonym och vi erbjuder fem kostnadsfria och rådgivande samtal.