Till innehållet

Ännu ett år med fina resultat av den årliga matgästenkäten

Varje år genomför Kristinehamns kommun en enkät där vi undersöker matgästernas upplevelse av serveringen och kvalitén på maten. Enkäten riktar sig till särskilda boenden som får den varma lagade maten levererad från Uranus.

90 procent av de som svarat på enkäten uppger att de är nöjda med helhetsintrycket av maten som levereras från Uranus. Av de 166 personer som svarat på enkäten uppger majoriteten att de är nöjda med både smakupplevelsen, 85 procent, och matens utseende, 82 procent.

- Det är jätteroligt att det jobb de gör på avdelningarna syns i enkätresultatet. Vi lagar maten för gästerna och vill engagera dem i valet av maträtter - det är därför vi gör undersökningen, säger Miriam Lange Bålman som är biträdande kost- och servicechef på Kristinehamns kommun.

Det är även fem av sex som uppger att de är nöjda med bemötandet vid serveringen, vilket är en ökning från förra årets mätning.

 

Bra resultat även för den kylda maten

Parallellt med vår undersökning genomför Centralsjukhuset Karlstad (CSK) en undersökning med fokus på upplevelsen av kost- och servicenämndens matleveranskoncept. CSK levererar tio olika kylda maträtter till hemtjänsten i Kristinehamns kommun. Undersökningen visar att majoriteten är nöjda med dagens matutbud i antal rätter (tio rätter/dag). Även bemötande vid leveransen och beställningen håller en hög kvalitet trots att matens utseende, smakupplevelse samt helhetsintryck har något sämre resultat i jämförelse mot undersökningen från 2019.

- Såväl den varma som den kylda maten har fått bra resultat i år. Vi tar hänsyn till de synpunkter vi har fått in från matgästerna för att kunna fortsätta utveckla upplevelsen av besöket, säger Maria Taheri Wiik kost- och servicechef på Kristinehamns kommun.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta kost- och serviceavdelningen vid frågor.

Kontaktuppgifter

Maria Taheri Wiik
kost- och servicechef
maria.taheriwiik@kristinehamn.se
0550-882 61

Miriam Lange Bålman
biträdande kost- och servicechef
miriam.langebalman@kristinehamn.se
0550-0882 46