Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Markarbeten på Sannaheden

Just nu pågår markarbeten på Sannaheden. Vi har satt upp varnings- och informationsskyltar i anslutning till vägar och stigar för att markera var arbetena utförs. För att undvika personskador, vänligen respektera markeringarna och gå inte innanför dem! Det förekommer både arbetsmaskiner och tung trafik.

Ett av arbetena är förberedelserna inför sluttäckning för delar av det gamla deponiområdet och berör ett begränsat område mellan fotbollsplanerna och lövskogen längst med Varnumsviken. Sluttäckningen är beslutad av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Samtidigt pågår arbetet med en pumpanläggning som kommer ta vatten från Varnumsviken för att bevattna fotbollsplanerna.

Arbetena utförs av Projektenheten på tekniska förvaltningen.