Till innehållet

Markarbeten på Sannaheden

Just nu pågår markarbeten på Sannaheden. Vi har satt upp varnings- och informationsskyltar i anslutning till vägar och stigar för att markera var arbetena utförs. För att undvika personskador, vänligen respektera markeringarna och gå inte innanför dem! Det förekommer både arbetsmaskiner och tung trafik.

Ett av arbetena är förberedelserna inför sluttäckning för delar av det gamla deponiområdet och berör ett begränsat område mellan fotbollsplanerna och lövskogen längst med Varnumsviken. Sluttäckningen är beslutad av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Samtidigt pågår arbetet med en pumpanläggning som kommer ta vatten från Varnumsviken för att bevattna fotbollsplanerna.

Arbetena utförs av Projektenheten på tekniska förvaltningen.