Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Lämna inte kvar din korvmacka eller andra matrester i skogen

Man har under de senaste åren sett en drastisk spridning av den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest och den nu finns den så högt upp som i norra Europa. Virussjukdomen drabbar tamgrisar och vildsvin. En smittad besättning med tamgrisar kan bli mycket kostsamt för lantbrukaren. Sverige har ännu inte haft något fall av sjukdomen.

Lämna inte matrester efter dig i vår skog och natur. Viruset som ger svinpest kan nämligen finnas i våra charkvaror. Ta alltid med dig din korv- eller skinksmörgås hem, eller, allt som kan ha kommit i kontakt med dina charkprodukter.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket resistent och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till tamgrisar eller hamnar i naturen och våra vildsvin är risken stor att den sprids till nya områden.

Smittvägar

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktig spridningssätt till nya områden. Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från tamsvin och vildsvin från vissa zoner inom de länder där smittan upptäckts.

Sjukdomen är ursprungligen från Afrika, söder om Sahara, men har under de senaste åren haft flertalet utbrott i södra Europa.

Ta del av mer information kring viruset

Läs gärna mer om viruset och dess påverkan på Jordbruksverkets och Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) hemsidor. Där kan du bland annat läsa om symptom och hur du ska gå till väga om du upptäcker dessa. Vildsvin drabbas av samma symtom som tamgrisar. Se filmen om hur viruset sprids (ändra till svensk undertext via ikonen kugghjul).

Rapportera misstänkta fall på vildsvin

Om du träffar på fall av självdöda vildsvin eller ser något som beter sig annorlunda bör du alltid rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt. Kontakta dem på 018-67 40 00 eller via formuläret på deras hemsida.