Till innehållet

Ladda ner din tomtkarta som PDF

En ny kartfunktion för att du enkelt ska kunna ta fram en tomtkarta har nu lanserats på vår hemsida. Du kan själv ladda ner din tomtkarta och spara den som en PDF.

En tomtkarta visar fastigheten med fastighetsgräns, byggnader, vägar med mera. Den använder du för att rita en situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) ovanifrån och en sådan plan har du bland annat användning av när du söker bygglov eller anmäler värmepump. Läs mer om hur du gör och vad som behöver ritas in i situationsplanen för olika ansökningar.

– Tidigare kunde du med hjälp av miljö och stadsbyggnadsforvaltningen få ut en tomtkarta för att rita en situationsplan inför till exempel ansökan om bygglov. Nu har vi skapat den funktionen i en karta som du själv kan nå och ladda ner, och sedan skriva ut de tomtkartor du vill, säger Linus Karlsson, GIS-ingenjör på Kristinehamns kommun.

Du kan gå in i tomtkartan, skriva in din adress och få fram en bild av din fastighet (tomten) som du kan ladda ner som en PDF. Den kan du sedan använda för att rita ut en situationsplan.

Här finner du kartfunktionen med exempel på situationsplaner.