Till innehållet

Kulturskolan har fått nytt namn

Omröstningen är nu klar och kulturskolans nya namn blir Landa kulturskola. Namnet avslöjades i samband med kulturskolans julshow under torsdagskvällen.

I våras beslutade skolnämnden att musikskolan skulle byta namn till Kristinehamns Kulturskola, eftersom verksamheten inte bara erbjuder undervisning i ämnena musik och dans, utan även i andra estetiska ämnen som bild, cirkus och film. Nämnden beslutade också att verksamheten skulle anordna en namntävling med förslag på ett passande namn på kulturskolan.

Namntävlingen utlystes under hösten och intresset från kristinehamnarna har varit stort. Totalt kom 126 namnförslag in. Verksamheten röstade sen fram 5 av förslagen de tyckte var bäst och till slut föll valet på Landa kulturskola. Namnet Landa anspelar på det geografiska området Landa som kulturskolan angränsar till.

- Att så många engagerat sig och lämnat namnförslag visar att intresset är stort för vår verksamhet, menar Louise Östman, verksamhetschef för Landa kulturskola.

Nu följer ett arbete med att sprida det nya namnet, som avslutas med ett jubileumstillfälle under nästa år när kulturskolan firar 50 år.