Till innehållet

Kristinehamns kommun har gett sin sista dos vaccin

Under mellandagarna för drygt fem månader sedan kom den första leveransen av vaccin mot covid-19 till Kristinehamns kommun, och den 4 januari gav vi vår första dos. Sedan dess har kommunens sjuksköterskor hanterat och administrerat över 3500 doser vaccin – och nu har den sista dosen givits i kommunens regi.

På morgonen den 4 januari levererades de första doserna vaccin av Region Värmland. Efter det har totalt 4200 doser vaccin levererats till Kristinehamns kommun. Det har funnits flera olika utmaningar kring vaccinationerna – men trots det har alla doser som levererats till Kristinehamns kommun kommit till användning.

– Att alla ska få två doser har varit det ena som gjort det lite krångligt rent logistiskt. Något annat som gjort att vi behövt tänka till har varit att vaccinet endast kan ges inom sex timmar efter att vi blandat det. Vi har haft som ambition att ingen dos ska gå till spillo och det känns väldigt bra att vi i efterhand kan säga att vi klarade det! Säger Maud Ståhl, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Det är Maud Ståhl tillsammans med samordnande sjuksköterskan Anna Johansson som har skött planeringen, logistiken och administrationen kring vaccineringarna. De hade som mål att vara färdiga med vaccineringarna under maj/juni. Och i början på juni gavs den sista dosen av kommunen. Ann-Christin Andersson Leeman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, är mycket stolt över genomförandet:

– Det ligger otroligt mycket arbete bakom organiseringen och administreringen av vaccinationerna men vi är väldigt stolta över att vi genomfört vaccinationerna enligt plan. Vi vill rikta ett stort tack till våra pensionerade sjuksköterskor som ställt upp i ur och skur men även till alla kommunens sjuksköterskor och undersköterskor som gjort ett fantastiskt jobb med att ta emot, registrera och övervaka vaccinerade personer för eventuella reaktioner, säger Ann-Christin Andersson Leeman och Maud Ståhl.

– Jag vill även passa på att tacka Svenska Kyrkan som lät oss använda församlingshemmets väl anpassade lokaler och till skolan och dess vaktmästare som hjälpte oss med diverse material vi behövde på Hacklehem, avslutar Ann-Christin Andersson Leeman.