Till innehållet

Kristinehamns kommun aktiverar stabsfunktion med anledning av orolig omvärld

På grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har Kristinehamns kommun initierat sin stabsfunktion och aktiverat alla verksamheter i förberedande syfte för att kunna hantera eventuella störningar.

– Som invånare i Kristinehamns kommun kan man vara trygg med att vår krisförmåga är god, uppdaterad och väl organiserad. Tillsammans med styrande politiker arbetar organisationen dagligen för att ständigt förbättra vår beredskap och säkerställa att krisarbetet fungerar, både på kort och lång sikt. Även vår förmåga att upprätthålla våra verksamheter och skapa kontinuitet i tider av kris är god, säger Martin Willén, kommundirektör.

I nuläget är det fortfarande mycket osäkert hur situationen kan komma att påverka oss som organisation, myndighet och arbetsgivare. Kommunen ser nu över tänkbara scenarier och arbetar med kontinuitetsplanering inom alla verksamheter. Vi följer det säkerhetspolitiska läget noga och förbereder oss på att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Ansvariga verksamheter inventerar just nu bland annat lokaler och andra resurser inför en eventuell insats framöver. Med flyktingkrisen hösten 2015 i färskt minne har vi stor erfarenhet att den här typen av engagemang och aktiviteter.

Tidigare erfarenheter

Kristinehamns kommun har även testat sin krishanteringsförmåga vid andra tillfällen. Dels vid den stora översvämningen våren 2014 och vid skogsbranden som under flera dagar pågick utanför Björneborg sommaren 2018. Och sist men inte minst så har den pågående pandemin satt vår organisation på stora prov de senaste två åren.

– Kristinehamns kommun har gång på gång under arbetet med pandemin visat att vi har en stabil krisledning lika väl som ett engagemang och vilja i verksamheterna att agera när det bränner till. Jag känner därför en stor tillit till hela organisationens förmåga att agera snabbt och effektivt när behov väl uppstår, säger Martin Willén.