Till innehållet

Kristinehamns Cityindex 2021

Under pandemiåret har Kristinehamns företag i centrumkärnan klarat att behålla sin omsättning bättre än andra jämförbara städer. Den bransch som haft det tuffast i stadskärnan är kommersiell service, och försäljning av dagligvaror har haft bäst utveckling under 2020. Läs mer om hur Kristinehamns cityindex ser ut här.

Cityindex mäter försäljning från företag som är verksamma i Stadskärnan. I Kristinehamn innebär det verksamheter som finns i området innanför Norra Staketgatan, Österlånggatan, Södra Staketgatan, och Västerlånggatan. Rapporten utgår från företagens bokslut från år 2020.

I rapporten kan du bland annat läsa om

  • Var Kristinehamnaren handlar
  • Handelns utveckling
  • Handelsindex jämfört med andra stadskärnor

Öppna Cityindex 2020 – rapport

Kristinehamns index i korthet

  • Omsättningen i Kristinehamns stadskärna minskade med 3,6 procent 2020, vilket är ett mindretapp än andra jämförbara städer. Den bransch som gick bäst var dagligvaror, medan kommersiell service tappade mest.
  • Kristinehamns kommun har ett försäljningsindex under hundra, vilket tyder på att kommunen har ett nettoutflöde av köpkraft.
  • Detaljhandelsförsäljningen har minskat mer i stadskärnan jämfört med kommunen i helhet.
  • Stadskärnan står för 24 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning. Detta är en något större andel än jämförbara städer.